Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vedúci/vedúca potravinovej výroby

Description

Code

1321.2.1.3

Description

Vedúci potravinovej výroby dohliadajú na výrobu a monitorujú ju a nesú celkovú zodpovednosť za personálne obsadenie a príslušné záležitosti. Preto majú podrobné znalosti o vyrábaných produktoch a výrobných postupoch. Na jednej strane kontrolujú parametre procesu a ich vplyv na výrobok a na druhej strane zabezpečujú, aby boli počty zamestnancov a nábory primerané.

Scope note

Excludes people working in small companies.

Alternatívne označenie

koordinátor potravinovej produkcie

manažér výroby potravín

vedúca potravinovej výroby

vedúci potravinovej výroby

koordinátorka potravinovej produkcie

manažérka výroby potravín

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept