Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

konzul/konzulka

Description

Code

1112.2

Description

Konzuli zastupujú vlády v zahraničných inštitúciách, ako sú veľvyslanectvá, s cieľom uľahčiť hospodársku a politickú spoluprácu medzi oboma krajinami. Chránia záujmy svojej krajiny a poskytujú úradnú pomoc občanom, ktorí žijú alebo cestujú v hostiteľskej krajine.

Alternatívne označenie

konzul

konzulka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept