Skip to main content

Show filters

Hide filters

geofyzik/geofyzička

Description

Code

2114.2

Description

Geofyzici skúmajú fyzikálne vlastnosti Zeme a uplatňujú fyzické merania na geologické situácie. Na identifikáciu štruktúry a zloženia Zeme používajú princípy gravitácie, seizmicity a elektromagnetizmu.

Alternatívne označenie

geofyzik

geofyzička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept