Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka na dodržiavanie technických špecifikácií

Description

Code

2149.2.7.1

Description

Špecialisti na dodržiavanie technických špecifikácií dohliadajú na súlad systémov s technickými špecifikáciami. Dohliadajú na súlad v rôznych oblastiach inžinierstva vrátane mechanických, elektrických a elektronických systémov. Zabezpečujú súlad s predpismi, bezpečnostnými opatreniami a internými smernicami.

Alternatívne označenie

špecialista na dodržiavanie technických špecifikácií

špecialistka na dodržiavanie technických špecifikácií

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept