Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pomocný pracovník vo výlove produktov akvakultúry/pomocná pracovníčka vo výlove produktov akvakultúry

Description

Code

9216.4

Description

Pomocní pracovníci vo výlove produktov akvakultúry vykonávajú manuálne činnosti v procesoch pestovania kultivovaných vodných organizmov v zavesených systémoch (plávajúcich alebo ponorných konštrukciách). Zúčastňujú sa na výlove a manipulácii s organizmami určenými na uvedenie na trh. Pomocní pracovníci vo výlove produktov akvakultúry udržiavajú a čistia zariadenia (siete, uväzovacie laná, klietky).

Alternatívne označenie

pomocná pracovníčka vo výlove produktov akvakultúry

pomocný pracovník vo výlove produktov akvakultúry

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept