Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinátor/koordinátorka pre publikačnú činnosť

Description

Code

1349.19

Description

Koordinátori pre publikačnú činnosť sú zodpovední za produkciu tlačových a online materiálov, ako sú informačné listy, podnikové postupy, technické dokumenty a iné publikácie pre inštitúcie a podniky. Dohliadajú na publikačné tímy a zabezpečujú, aby tieto publikácie oslovili cieľové skupiny.

Alternatívne označenie

koordinátor pre publikácie

vedúci publikačného oddelenia

koordinátorka pre publikácie

koordinátorka pre publikačnú činnosť

koordinátor pre publikačnú činnosť

vedúca publikačného oddelenia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept