Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

upisovateľ/upisovateľka hypotekárnych úverov

Description

Code

3312.6

Description

Upisovatelia hypotekárnych úverov zabezpečujú dodržiavanie usmernení pre upisovateľov. Zúčastňujú sa na zavádzaní nových usmernení týkajúcich sa upisovania. Takisto preskúmavajú uzavreté a zamietnuté úvery.

Alternatívne označenie

upisovateľ hypotekárnych úverov

upisovateľka hypotekárnych úverov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept