Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

súdny zapisovateľ/súdna zapisovateľka

Description

Code

3343.1.1

Description

Súdni zapisovatelia zapisujú do textových procesorov alebo iného softvéru každé jedno slovo vyslovené v súdnej sieni. Prepisujú pojednávania, ktoré sa odohrávajú na súde, aby sa mohli vydať oficiálne pojednávania týkajúce sa právneho prípadu. Umožňujú, aby strany mohli vec podrobnejšie preskúmať.

Alternatívne označenie

súdna zapisovateľka

súdny zapisovateľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept