Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

skúšobný technik/skúšobná technička v oblasti požiarnej bezpečnosti

Description

Code

3112.1.8

Description

Skúšobní technici v oblasti požiarnej bezpečnosti vedú rôzne skúšky materiálov, ako sú stavebné, prepravné a textilné materiály, ako aj systémov protipožiarnej ochrany. Okrem iného merajú odolnosť voči plameňom a správanie materiálov za extrémnych okolností.

Alternatívne označenie

skúšobný technik v oblasti požiarnej bezpečnosti

skúšobná technička v oblasti požiarnej bezpečnosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept