Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

manažér/manažérka prognózovania

Description

Code

1324.8.1

Description

Manažéri prognózovania majú široké znalosti o operáciách spoločnosti, úrovni zásob, výrobných šaržiach, požiadavkách a nákladoch na výrobu jednotlivých výrobkov, ako aj o trendoch úrovne dopytu. Pomocou týchto informácií a prognostického softvéru stanovujú výrobné objednávky, ktorých cieľom sú najúčinnejšie výrobné kombinácie.

Alternatívne označenie

manažérka prognózovania

manažér prognózovania

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept