Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pouličný predavač/pouličná predavačka

Description

Code

9520.1

Description

Pouliční predavači predávajú tovar a služby na stanovených trasách, uliciach a trhoch.

Alternatívne označenie

pouličný predavač

pouličná predavačka

podomová predavačka

podomový predavač

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept