Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inšpektor/inšpektorka v oblasti nebezpečných materiálov

Description

Code

3257.4.1

Description

Inšpektori v oblasti priemyselných odpadov kontrolujú zariadenia, ktoré spracúvajú nebezpečné materiály s cieľom zabezpečiť súlad s predpismi v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a s právnymi predpismi o zaobchádzaní s nebezpečnými materiálmi. Vyšetrujú porušenia, dohliadajú na testy plánov reakcie na núdzové situácie a reakcie na riziká a vedú konzultácie o zlepšení fungovania a postupov zariadení, ako aj predpisov o nebezpečných materiáloch. Takisto poskytujú poradenstvo o potenciálnych zdrojoch nebezpečenstva pre komunitu a o zlepšení predpisov v oblasti bezpečnosti.

Alternatívne označenie

inšpektorka v oblasti nebezpečných materiálov

inšpektor v oblasti nebezpečných materiálov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept