Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

opravár/opravárka kancelárskych zariadení

Description

Code

7421.5

Description

Opravári kancelárskych zariadení poskytujú podnikom služby súvisiace s inštaláciou, údržbou a opravou nových alebo existujúcich zariadení, ako sú tlačiarne, skenery a modemy, v priestoroch klientov. Vedú záznamy o vykonaných opravách a v prípade potreby posielajú zariadenia do strediska opráv.

Alternatívne označenie

opravárka kancelárskych zariadení

opravár kancelárskych zariadení

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept