Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialista v oblasti plánovania reklamných prostriedkov

Description

Code

2431.10.1

Description

Špecialisti v oblasti plánovania reklamných prostriedkov poskytujú poradenstvo v oblasti najlepších mediálnych komunikačných platforiem na sprostredkovanie daných zámerov. Analyzujú reklamné plány s cieľom posúdiť cieľ a zámer marketingovej stratégie. Hodnotia potenciál a rozsah vplyvu, ktorý môžu mať rôzne komunikačné kanály na prenos správy týkajúcej sa výrobku, spoločnosti alebo značky.

Alternatívne označenie

špecialista v oblasti plánovania reklamných prostriedkov

špecialistka v oblasti plánovania reklamných prostriedkov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept