Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konštruktér/konštruktérka membránofónov

Description

Code

7312.4

Description

Konštruktéri membránofónov vyrábajú a montujú časti na výrobu membránofónov podľa špecifikovaných pokynov alebo diagramov. Naťahujú a pripevňujú membránu k rámu prístroja, testujú kvalitu a vykonávajú kontrolu hotového prístroja.

Scope note

Includes people producing smaller musical instruments or accesories such as metronomes, tuning forks or musical boxes.

Alternatívne označenie

konštruktérka blanozvučných hudobných nástrojov

konštruktér membránofónov

konštruktérka membránofónov

konštruktér blanozvučných hudobných nástrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept