Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

odborný referent/odborná referentka pre životné prostredie

Description

Code

2422.12.5

Description

Odborní referenti pre životné prostredie skúmajú, analyzujú, vypracúvajú a vykonávajú politiky, ktoré sa týkajú životného prostredia. Poskytujú odborné poradenstvo subjektom, ako sú obchodné organizácie, vládne agentúry a developerské spoločnosti. Odborní referenti pre životné prostredie pracujú na znižovaní vplyvu priemyselných, obchodných a poľnohospodárskych činností na životné prostredie.

Alternatívne označenie

odborná referentka pre životné prostredie

odborný referent pre životné prostredie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept