Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka zariadenia na galvanické pokovovanie

Description

Code

8122.7

Description

Operátori zariadenia na galvanické pokovovanie nastavujú a obsluhujú stroje na galvanické pokovovanie určené na povrchovú úpravu a pokovovanie povrchu kovových obrobkov (ako sú mince alebo šperky) použitím elektrického prúdu na rozpustenie kovových katiónov a na naviazanie tenkej vrstvy iného kovu, ako je zinok, meď alebo striebro, na vytvorenie súvislej kovovej vrstvy na povrchu obrobku.

Alternatívne označenie

galvanizér

galvanizérka

operátorka zariadenia na galvanické pokovovanie

operátor zariadenia na galvanické pokovovanie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept