Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažér/manažérka plánovania leteckej dopravy

Description

Code

2142.1.1

Description

Manažéri plánovania leteckej dopravy riadia a koordinujú plánovanie, projektovanie a rozvojové programy na letiskách.

Alternatívne označenie

manažérka plánovania leteckej dopravy

manažér plánovania leteckej dopravy

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept