Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka mechanického kovacieho lisu

Description

Code

7221.4

Description

Operátori mechanického kovacieho lisu montujú a obsluhujú mechanické kovacie lisy určené na tvarovanie železných a neželezných kovových obrobkov vrátane potrubí, rúr, dutých profilov a iných výrobkov prvotného spracovania ocele v požadovanej forme prostredníctvom vopred nastavených, tlakových síl vytvorených kľukami, vačkami a prepínačmi pri opakovateľných ťahoch.

Alternatívne označenie

operátor mechanického kovacieho lisu

operátor mechanického buchara

operátorka mechanického kovacieho lisu

operátorka mechanického buchara

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept