Skip to main content

Show filters

Hide filters

vedúci/vedúca obchodnej prevádzky

Description

Code

5222.1

Description

Vedúci obchodných prevádzok zodpovedajú za plynulú prevádzku obchodov podľa predpisov a podnikových pravidiel. Dohliadajú na obchodné činnosti ako rozpočty, inventúrne súpisy a služby zákazníkom. Monitorujú výkonnosť zamestnancov a zabezpečujú plnenie cieľov.

Alternatívne označenie

vedúca obchodnej prevádzky

vedúci obchodnej prevádzky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept