Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

supervízor/supervízorka v drevospracujúcej výrobe

Description

Code

3122.4.16

Description

Supervízori v drevospracujúcej výrobe monitorujú procesy spojené s transformáciou vyrúbaných stromov na použiteľné drevo. Riadia sa výrobným procesom a prijímajú rýchle rozhodnutia na vyriešenie problémov. Zabezpečujú, aby sa mohli dosiahnuť výrobné ciele, ako je množstvo a kvalita výrobkov, včasnosť a nákladová efektívnosť.

Alternatívne označenie

supervízorka v drevospracujúcej výrobe

supervízor v drevospracujúcej výrobe

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept