Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sociálny pracovník/sociálna pracovníčka v paliatívnej starostlivosti

Description

Code

2635.3.20

Description

Sociálni pracovníci v paliatívnej starostlivosti poskytujú pomoc a poradenstvo pacientom s chronickým alebo nevyliečiteľným ochorením a ich rodinám s praktickými opatreniami. Zabezpečujú pacientovi potrebnú zdravotnú starostlivosť a pomáhajú rodine prispôsobiť sa diagnóze tým, že jej poskytujú podporu a venujú pozornosť jej emocionálnym potrebám, pričom jej pomáhajú pochopiť, aké má možnosti.

Alternatívne označenie

sociálna pracovníčka v paliatívnej starostlivosti

sociálny pracovník v paliatívnej starostlivosti

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept