Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

projektový manažér/ projektová manažérka

Description

Code

1219.6

Description

Projektoví manažéri dohliadajú na projekt na dennej báze a sú zodpovední za dosahovanie kvalitných výsledkov v rámci stanovených cieľov a obmedzení, pričom zabezpečujú efektívne využívanie vyčlenených zdrojov. Sú zodpovední za riadenie rizík a problémov, projektovú komunikáciu a riadenie zainteresovaných strán. Projektoví manažéri vykonávajú činnosti spočívajúce v plánovaní, organizácii, zabezpečovaní, monitorovaní a riadení zdrojov a činností potrebných na dosiahnutie konkrétnych cieľov projektu účinným a efektívnym spôsobom.

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept