Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stredoškolský učiteľ/stredoškolská učiteľka literatúry

Description

Code

2330.1.10

Description

Stredoškolskí učitelia literatúry poskytujú študentom, zvyčajne deťom a mladým dospelým, vzdelanie v stredoškolskom prostredí. Zvyčajne ide o odborných učiteľov, ktorí sú špecializovaní a vyučujú vo svojej vlastnej oblasti štúdia, literatúre. Pripravujú učebné plány a materiály, monitorujú pokrok študentov, v prípade potreby individuálne pomáhajú a hodnotia poznatky a výsledky študentov v predmete literatúra na základe zadaní, testov a skúšania.

Alternatívne označenie

stredoškolský učiteľ literatúry

stredoškolská učiteľka literatúry

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept