Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technický kreslič/technická kreslička v oblasti vývoja výrobkov

Description

Code

3118.3.12

Description

Technickí kresliči v oblasti vývoja výrobkov navrhujú a vypracúvajú plány, ktorými vdychujú život novým koncepciám a výrobkom. Pripravujú a vypracúvajú podrobné plány na výrobu výrobku.

Alternatívne označenie

technická kreslička v oblasti vývoja výrobkov

technický kreslič v oblasti vývoja výrobkov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept