Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

realitný asistent/realitná asistentka

Description

Code

4312.6

Description

Realitní asistenti plnia viaceré úlohy vrátane administratívnych úloh v sektore nehnuteľností. Poskytujú klientom finančné informácie o majetkoch a poradenstvo, dohadujú stretnutia a organizujú obhliadky nehnuteľností, pripravujú zmluvy a pomáhajú pri oceňovaní nehnuteľností.

Alternatívne označenie

realitná asistentka

realitný asistent

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept