Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

dôstojník/dôstojníčka ozbrojených síl

Description

Code

0110.2

Description

Dôstojníci ozbrojených síl dohliadajú na operácie a manévre, prideľujú úlohy a velia podriadeným zamestnancom. Zabezpečujú efektívnu komunikáciu v rámci jednotiek a medzi nimi a vykonávajú odbornú prípravu. Takisto prevádzkujú zariadenia a dohliadajú na ich údržbu.

Alternatívne označenie

dôstojníčka ozbrojených síl

dôstojník ozbrojených síl

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept