Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

daňový inšpektor/daňová inšpektorka

Description

Code

3352.2

Description

Daňoví inšpektori sú zodpovední za výpočet dane a zabezpečenie včasného platenia daní zo strany jednotlivcov a organizácií. Poskytujú informácie a usmernenia týkajúce sa právnych predpisov v oblasti daní a kontrolujú finančné dokumenty a účty s cieľom zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov. V rámci svojej činnosti kontrolujú účtovné záznamy s cieľom odhaliť podvod.

Alternatívne označenie

daňový inšpektor

daňová inšpektorka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept