Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operátor/operátorka laserovej zváračky

Description

Code

7212.3.2

Description

Operátori laserovej zváračky obsluhujú laserové zváračky, pomocou ktorých spájajú samostatné kovové obrobky použitím laserového lúča vyžarujúceho koncentrovaný zdroj tepla, ktorý umožňuje presné zváranie.

Alternatívne označenie

operátor laserovej zváračky

operátorka laserovej zváračky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept