Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

riaditeľ/riaditeľka elektrárne

Description

Code

1219.5.3

Description

Riaditelia elektrární dohliadajú na operácie v elektrárňach, ktoré vyrábajú a prepravujú energiu. Koordinujú výrobu energie v závode a dohliadajú na výstavbu, prevádzku a údržbu prenosových a distribučných sústav a systémov elektrickej energie.

Alternatívne označenie

manažérka elektrárne

manažér elektrárne

riaditeľka elektrárne

riaditeľ elektrárne

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept