Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

špecialista/špecialistka na estetickú stránku produktov

Description

Code

2654.1

Description

Špecialisti na estetickú stránku produktov formujú vizuálne stvárnenie danej koncepcie. Vytvárajú inovatívne návrhy, vypracúvajú umelecké projekty a riadia koordináciu medzi všetkými zúčastnenými aspektmi. Špecialisti na estetickú stránku produktov môžu vykonávať tvorivú prácu v oblasti divadla, marketingu, reklamy, televízie a filmov, módy alebo online spoločností. Zabezpečujú, aby bola vykonávaná práca divácky príťažlivá.

Alternatívne označenie

art director

art directorka

filmová architektka

filmový architekt

scénická výtvarníčka

scénický výtvarník

špecialista na estetickú stránku produktov

špecialistka na estetickú stránku produktov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept