Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energetický analytik/energetická analytička

Description

Code

3112.5

Description

Energetickí analytici hodnotia spotrebu energie v budovách, ktorú vlastnia spotrebitelia a podniky. Prostredníctvom analýzy existujúcich energetických systémov odporúčajú nákladovo efektívne alternatívy. Energetickí analytici navrhujú zlepšenia v oblasti efektívnosti, vykonávajú obchodné analýzy a podieľajú sa na rozvoji politík týkajúcich sa využívania tradičných palív, dopravy a iných faktorov súvisiacich so spotrebou energie.

Alternatívne označenie

energetický analytik

energetická analytička

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept