Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

relaxačný terapeut/relaxačná terapeutka

Description

Code

3255.4

Description

Relaxační terapeuti majú za cieľ znížiť stres svojich klientov a zabezpečiť optimálne zdravie a pohodu používaním dynamického uvoľňovacieho postupu, ktorý pozostáva z konkrétneho súboru fyzických a duševných cvičení na základe pokynov lekára.

Alternatívne označenie

relaxačná terapeutka

relaxačný terapeut

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept