Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinátor/koordinátorka vzdelávacích programov

Description

Code

1345.1.3

Description

Koordinátori vzdelávacích programov dohliadajú na rozvoj a realizáciu vzdelávacích programov. Rozvíjajú politiky podpory vzdelávania a spravujú rozpočty. Komunikujú so vzdelávacími zariadeniami s cieľom analyzovať problémy a hľadať riešenia.

Alternatívne označenie

koordinátorka vzdelávacích programov

koordinátor vzdelávacích programov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept