Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik v oblasti optomechaniky/technička v oblasti optomechaniky

Description

Code

3115.1.14

Description

Technici v oblasti optomechaniky spolupracujú s inžiniermi na vývoji optomechanických zariadení, ako sú optické stoly, deformovateľné zrkadlá a optické držiaky. Technici v oblasti optomechaniky vytvárajú, inštalujú a testujú prototypy optomechanických zariadení a vykonávajú ich údržbu. Určujú požiadavky na materiály a montáž.

Scope note

Excludes people performing engineering activites related to optoelectronics.

Alternatívne označenie

technik v oblasti optomechaniky

technička v oblasti optomechaniky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept