Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kreatívny riaditeľ/kreatívna riaditeľka

Description

Code

2431.7

Description

Kreatívni riaditelia riadia tím, ktorý je zodpovedný za vytváranie reklám. Dohliadajú na celý proces tvorby. Kreatívni riaditelia prezentujú návrhy svojho tímu klientovi.

Alternatívne označenie

kreatívna riaditeľka

kreatívny riaditeľ

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept