Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

špecialista v oblasti ľudských zdrojov/špecialistka v oblasti ľudských zdrojov

Description

Code

2423.3

Description

Špecialisti v oblasti ľudských zdrojov vypracúvajú a vykonávajú stratégie, ktorými pomáhajú svojim zamestnávateľom vyberať a udržať si primerane kvalifikovaných zamestnancov v rámci daného podnikateľského sektora. Robia nábor zamestnancov, pripravujú inzeráty s ponukou práce, uskutočňujú pohovory a zostavujú užší výber uchádzačov, rokujú s pracovnými agentúrami a stanovujú pracovné podmienky. Špecialisti v oblasti ľudských zdrojov majú na starosti aj mzdy, prehodnocujú platy a poskytujú poradenstvo v súvislosti s odmenami a právnymi predpismi v oblasti pracovného práva. Zabezpečujú príležitosti na odbornú prípravu v záujme zvýšenia výkonnosti zamestnancov.

Alternatívne označenie

špecialista v oblasti ľudských zdrojov

špecialistka v oblasti ľudských zdrojov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept