Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

sociálny pracovník/pracovníčka v oblasti závislosti od návykových látok

Description

Code

2635.3.24

Description

Sociálni pracovníci v oblasti závislosti od návykových látok poskytujú pomoc a poradenstvo ľuďom so závislosťou od návykových látok. Monitorujú ich pokrok, podporujú ich a vykonávajú krízové intervencie a skupinovú terapiu. Pomáhajú aj pacientom, ktorí sa vyrovnávajú s dôsledkami závislosti od tabaku, alkoholu alebo rekreačných drog, čo so sebou môže prinášať problémy ako nezamestnanosť, telesné alebo duševné poruchy a chudobu.

Alternatívne označenie

pracovník v oblasti závislosti od návykových látok

pracovníčka v oblasti závislosti od návykových látok

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept