Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista/špecialistka na BOZP v baniach

Description

Code

2146.7

Description

Špecialisti na BOZP v baniach vyvíjajú a zavádzajú systémy a postupy na predchádzanie úrazom a chorobám zamestnancov, zlepšujú pracovné podmienky v baniach, znižujú riziká pre zdravie a bezpečnosť a zabraňujú škodám na zariadení a majetku.

Alternatívne označenie

špecialista na BOZP v baniach

špecialistka na BOZP v baniach

špecialistka na zdravie a bezpečnosť v baniach

špecialista na zdravie a bezpečnosť v baniach

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept