Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

správca/správkyňa webových stránok

Description

Code

3514.1

Description

Správcovia webových stránok využívajú, vykonávajú údržbu, monitorujú a poskytujú podporu webových serverov v súlade s požiadavkami na ich prevádzku. Zabezpečujú optimálnu integritu systému, bezpečnosť, zálohovanie a výkonnosť. Koordinujú obsah, kvalitu a dizajn webových stránok, vykonávajú stratégiu webového sídla, aktualizujú webové stránky a pridávajú nové funkcie.

Alternatívne označenie

administrátorka webových stránok

administrátor webových stránok

správca internetových stránok

správca webovej lokality

správca webového sídla

správca webových stránok

správkyňa internetových stránok

správkyňa webovej lokality

správkyňa webového sídla

správkyňa webových stránok

webmaster

webmasterka

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

zručnosti / kompetencie

URI – koncept