Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

správca/správkyňa nehnuteľností na bývanie

Description

Code

3334.1

Description

Správcovia nehnuteľností na bývanie dohliadajú na služby bývania pre nájomníkov alebo obyvateľov. Pracujú pre bytové družstvá alebo súkromné organizácie, pre ktoré vyberajú poplatky za prenájom, kontrolujú nehnuteľnosti, navrhujú a vykonávajú zlepšenia, pokiaľ ide o opravy alebo problémy medzi susedmi, udržiavajú komunikáciu s nájomníkmi, spracúvajú žiadosti o bývanie a spolupracujú s miestnymi orgánmi a správcami nehnuteľností. Zamestnávajú a školia zamestnancov a dohliadajú na nich.

Alternatívne označenie

správkyňa nehnuteľností na bývanie

správca nehnuteľností na bývanie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept