Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

predavač/predavačka audio- a videonosičov

Description

Code

5223.7.26

Description

Predavači audio- a videonosičov predávajú hudobné nahrávky, magnetofónové pásky, kompaktné disky, videokazety a DVD nosiče v špecializovaných predajniach.

Alternatívne označenie

predavač audio- a videonosičov

predavač hudobných nosičov a videonosičov

predavačka audio- a videonosičov

predavačka hudobných nosičov a videonosičov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept