Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

počítačový vedec/počítačová vedkyňa

Description

Code

2511.1

Description

Počítačoví vedci vykonávajú výskum v oblasti počítačovej a informačnej vedy s cieľom lepšie spoznať a pochopiť základné aspekty fenoménu IT. Vypracúvajú výskumné správy a návrhy. Počítačoví vedci okrem toho vymýšľajú a navrhujú nové prístupy k výpočtovej technike, nachádzajú inovačné spôsoby využitia existujúcich technológií a štúdií a riešia zložité problémy v oblasti výpočtovej techniky.

Scope note

Includes people performing in-house research activities. Excludes people performing outsource research activities.

Alternatívne označenie

bádateľka v oblasti IKT

bádateľ v oblasti IKT

vedecká pracovníčka v oblasti IKT

vedecký pracovník v oblasti IKT

výskumník IKT

výskumník IT

výskumníčka IKT

výskumníčka IT

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept