Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik/technička v oblasti metrológie

Description

Code

3111.9

Description

Technici v oblasti metrológie používajú svoje praktické znalosti o metrológii na kalibráciu meracích prístrojov, skúšobných zariadení a na analýzu ich výkonu. Zabezpečujú, aby hodnotené zariadenie spĺňalo požiadavky na presnosť, výkonnosť a správnosť. Podávajú správy o svojej práci a poskytujú poradenstvo v technických otázkach týkajúcich sa meracích prístrojov.

Alternatívne označenie

technik v oblasti metrológie

technička v oblasti metrológie

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

URI – koncept