Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista na mikroelektronické materiály/ špecialistka na mikroelektronické materiály

Description

Code

2152.1.8

Description

Špecialisti na mikroelektronické materiály navrhujú, vyvíjajú a vykonávajú dohľad nad výrobou materiálov, ktoré sú potrebné pre mikrolektronické a mikroelektromechanické systémy, a sú schopní aplikovať ich v týchto zariadeniach, spotrebičoch a produktoch. Pomáhajú navrhovať mikroelektroniku na základe znalostí fyzického a chemického zloženia kovov, polovodičov, keramiky, polymérov a kompozitných materiálov. Zaoberajú sa výskumom materiálnych štruktúr, uskutočňujú analýzu, skúmajú poruchové mechanizmy a vykonávajú dohľad nad výskumnými činnosťami.

Scope note

Includes the materials which are required for microelectronics and microelectromechanical systems, like metals, semiconductors, ceramics, polymers, and composite materials. Includes knowledge about materials that are necessary to design and develop any kind of microelectronics; however, it does not require an in-depth understanding about microelectronics.

Alternatívne označenie

konzultant inžinierstva technológie mikroelektronických materiálov

inžinier technológie mikroelektronických materiálov

inžinierka technológie mikroelektronických materiálov

návrhár materiálov z mikroelektroniky

inžinierka v mikroelektronických materiáloch

konzultantka inžinierstva technológie mikroelektronických materiálov

poradca pre inžinierstvo mikroelektronických materiálov

konzultantka inžinierstva mikroelektronických materiálov

inžinierka vývoja mikroelektronických materiálov

poradkyňa pre inžinierstvo mikroelektronických materiálov

špecialistka na inžinierstvo technológie mikroelektronických materiálov

inžinierka mikroelektronických materiálov

špecialista na inžinierstvo technológie mikroelektronických materiálov

návrhárka materiálov z mikroelektroniky

vývojárka materiálov z mikroelektroniky

inžinier v mikroelektronických materiáloch

špecializovaný inžinier materiálov z mikroelektroniky

inžinierka špecializovaná na mikroelektronické materiály

inžinier mikroelektronických materiálov

vývojár materiálov z mikroelektroniky

špecializovaná inžinierka materiálov z mikroelektroniky

odborník na inžinierstvo mikroelektronických materiálov

špecialista na mikroelektronický materiál

odborník na inžinierstvo technológie mikroelektronických materiálov

inžinier vývoja mikroelektronických materiálov

inžinier dizajnu mikroelektronických materiálov

špecialistka na mikroelektronický materiál

inžinier špecializovaný na mikroelektronické materiály

inžinierka dizajnu mikroelektronických materiálov

odborníčka na inžinierstvo mikroelektronických materiálov

konzultant inžinierstva mikroelektronických materiálov

odborníčka na inžinierstvo technológie mikroelektronických materiálov

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept