Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vysokoškolský pedagóg/vysokoškolská pedagogička v odbore chémia

Description

Code

2310.1.8

Description

Vysokoškolskí pedagógovia v odbore chémia sú profesori, učitelia alebo prednášajúci, ktorí vzdelávajú študentov, ktorí získali diplom o absolvovaní vyššieho sekundárneho vzdelania, vo vlastnom odbore špecializácie, v odbore chémia, ktorý má prevažne akademický charakter. Pracujú s asistentmi univerzitného výskumu a pedagogickými asistentmi pri príprave prednášok a skúšok, pri posudzovaní študentských prác a skúšok, pri vedení laboratórnych cvičení, ako aj pri konzultáciách so študentmi o hodnotení a spätnej väzbe. Vykonávajú aj akademický výskum v oblasti chémie, zverejňujú svoje zistenia a nadväzujú kontakty s ostatnými kolegami z univerzít.

Alternatívne označenie

vysokoškolská pedagogička v odbore chémia

vysokoškolský pedagóg v odbore chémia

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept