Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

špecialista na autonómnu jazdu/ špecialistka na autonómnu jazdu

Description

Code

2149.3

Description

Špecialisti na autonómnu jazdu navrhujú a dohliadajú na prevádzku autonómneho vozidla. Zbierajú údaje o výkonnosti systémov, vykonávajú testovanie vozidiel a analyzujú údaje z testov. Špecialisti na autonómnu jazdu poznajú rôzne technológie používané v autonómnych vozidlách, automobilových systémoch a automobilových technológiách.

Alternatívne označenie

AV inžinier

AV inžinierka

inžinier autonómnej jazdy

inžinier autonómnych vozidiel

inžinierka autonómnej jazdy

inžinierka autonómnych vozidiel

inžinierka testovania a overovania ADF

inžinierka testovania a validácie ADAS

inžinier testovania a overovania ADF

inžinier testovania a validácie ADAS

samoriadiaci automobilová inžinierka

samoriadiaci automobilový inžinier

vysoko automatizovaný inžinierka pohonu

vysoko automatizovaný inžinier pohonu

špecialista na autonómne autá

špecialista na autonómne vozidlá

špecialista na C-V2X

špecialista na prepojené autá

špecialista na prepojené vozidlá

špecialistka na autonómne autá

špecialistka na autonómne vozidlá

špecialistka na C-V2X

špecialistka na prepojené autá

špecialistka na prepojené vozidlá

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept