Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

operátor/operátorka elektrónovej zváračky

Description

Code

7212.3.1

Description

Operátori elektrónovej zváračky obsluhujú stroje, pomocou ktorých spájajú samostatné kovové obrobky použitím vysokorýchlostného elektrónového lúča. Monitorujú procesy obrábania, pri ktorých dochádza k zmene kinetickej energie elektrónov, ktorá im umožňuje transformovať sa na teplo, pomocou ktorého sa kov roztaví a spojí sa v procese presného zvárania.

Alternatívne označenie

operátor elektrónovej zváračky

operátorka elektrónovej zváračky

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept