Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

všeobecný veterinár/všeobecná veterinárka

Description

Code

2250.6

Description

Všeobecní veterinári sú odborníci s komplexným vedeckým vzdelaním. V rámci nezávislej, etickej a osobnej zodpovednosti majú oprávnenie uplatňovať všetky aspekty veterinárnej medicíny v záujme zdravia a dobrých životných podmienok zvierat a verejného zdravia v súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Všeobecný veterinár môže pracovať s každým živočíšnym druhom, ale môže sa rozhodnúť, že bude pracovať len s jedným druhom alebo živočíchmi, ako sú kone, spoločenské zvieratá alebo úžitkové zvieratá.

Alternatívne označenie

všeobecný zverolekár

všeobecná zverolekárka

veterinárka koní

veterinárny chirurg

veterinárna chirurgička

všeobecný veterinár

všeobecná veterinárka

veterinár domácich zvierat

veterinár koní

Regulačný aspekt

Na toto povolanie sa vzťahuje smernica 2005/36/ES (a jej zmeny) o uznávaní odborných kvalifikácií. Ďalšie informácie o voľnom pohybe odborníkov. Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept