Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

špecialista na homologáciu/ špecialistka na homologáciu

Description

Code

2141.3

Description

Špecialisti na homologáciu sú zodpovední za proces homologácie nových typov vozidiel, komponentov a systémov a za zabezpečenie súladu s regulačnými požiadavkami krajiny predaja. Vytvárajú a vykonávajú homologačné programy a uľahčujú testovanie typového schvaľovania v súlade s európskymi právnymi predpismi, pričom zabezpečujú dodržiavanie homologačných harmonogramov. Zaoberajú sa výskumom a interpretáciou regulačných požiadaviek a sú hlavným kontaktným miestom na účely homologácie a certifikácie v rámci organizácie a vo vzťahu k vonkajším agentúram. Špecialisti na homologáciu navrhujú technickú dokumentáciu a podporujú špecialistov na dizajn a testovanie v procese vývoja vozidla.

Scope note

Does not include the motor vehicle assembly inspector. Does not include the motor vehicle engine inspector.

Alternatívne označenie

homologačný manažér

inžinierka zabezpečenia dizajnu vozidla

inžinierka súladu motorových vozidiel

inžinier homologizácie automobilov

homologačný manažérka

inžinier súladu motorových vozidiel

inžinierka homologizácie automobilov

inžinier zabezpečenia dizajnu vozidla

Regulačný aspekt

Údaje o tom, či a ako je toto povolanie regulované v členských štátoch EÚ, krajinách EHP alebo vo Švajčiarsku, nájdete v databáze Komisie obsahujúcej regulované povolania. Databáza regulovaných povolaní:

zručnosti / kompetencie

URI – koncept